RC Amsterdam Halfweg is afgelopen winter in contact gekomen met Marijn, Sam en Ties. Dit zijn studenten van de Technische Universiteit Delft die bezig zijn met het zoeken naar oplossingen voor het hergebruik van plastic. Zij zijn geïnspireerd door Wilson Mzungu, die werkzaam is als CEO Kenya & co-founder bij Muima. De mannen zijn nu ook onderdeel van Muima, waarin zij met hun kennis en ideeën een eigen steentje bijdragen aan het hergebruik van plastic Daarnaast hebben de drie mannen een eigen start-up, genaamd Nurdle Plastics.

Echter willen de drie mannen meer: ze willen door middel van eenvoudige workshops mensen inspireren om op een andere manier met het plastic afval om te gaan. Hier kan gedacht worden aan het met een groep inzamelen van eigen gescheiden plastic, en dat dit voor ze wordt verwerkt tot iets wat leuk en/of nuttig kan zijn. Resultaat: duurzaamheid van plastic.

Een projectgroep van RC Amsterdam Halfweg heeft samen met Marijn, Sam en Ties het idee uitgewerkt om ook een lespakket voor scholen te ontwikkelen waarbij tijdens de les het door de kinderen zelf ingezamelde plastic wordt verwerkt tot bijvoorbeeld een sleutelhanger. De voor deze les benodigde apparatuur wordt door de mannen zelf (TU Delft) gemaakt, door de RC Amsterdam Halfweg vergoed, en zal zodra het klaar is afgenomen worden op het Montessorionderwijs in Amsterdam. Dit pakket wordt aangeboden bij scholen in de buurt en is redelijk eenvoudig en tegen lage kosten uit te breiden is met een zogeheten Tinkercad software. Hiermee kunnen kinderen zelf in 3D ontwerpen en met een 3D printer ook daadwerkelijk hun eigen ontwerp realiseren.