Dit jaar staat de hele Metropoolregio Amsterdam in het teken van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen omtrent het meer leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam en bereikbaar maken van de stad. Deze onderwerpen worden aangepakt door het zogeheten WeMakeThe.City, wat een festival is dat aankomend jaar van 17 tot 23 juni plaatsvindt.

Tijdens deze dagen worden er onder andere expedities en foto-exposities in verschillende delen van Amsterdam gegeven en worden er workshops gehouden over hoe unieke producten hergebruikt kunnen worden. Natuurlijk wordt er ook aandacht geschonken aan het plastic probleem: ‘Let’s Get Serious About Plastic’ is een conferentie die plaatsvindt op donderdag 20 juni. Gedurende de conferentie wordt ingegaan op het belang van de aanpak van het plastic en op welke manieren er in Amsterdam nog winst op het sorteren van plastic te behalen valt.

Er zijn een tal van verschillende sprekers, waarbij onder andere wordt ingegaan op het huidige probleem en de plastic revolutie, en tot slot eindigen innovatieve startups met een pitch over hoe zij de grote plastic problemen gaan aanpassen. Na deze pitches eindigt de dag met een tour langs plastic initiatieven in de stad die zich bezighouden met plastic hergebruik. Voor meer informatie over deze conferentie en over de aanpak van de Metropoolregio Amsterdam, zie: www.wemakethe.city