De missie van de Plastic Pollution Coalition is het meetbaar verminderen van plastic vervuiling en de toxische effecten ervan op mens, dier, oceaan en milieu. PPC heeft twee kerninitiatieven die de basis vormen voor zijn werk:

(1) Opleiden en informeren. Het discours over plasticvervuiling naar de voorgrond van de publieke aandacht brengen; toegang bieden tot informatie over alle aspecten van plasticvervuiling en hun onderlinge verbindingen;

(2) Wereldwijd verbinding maken. Verbind alle betrokken partijen – individuen, lokale gemeenschappen, milieu-, volksgezondheids- en milieurechtvaardigheidsorganisaties, bedrijven en beleidsmakers – in hun werk om plastic vervuiling te beëindigen

Plastic Pollution Coalition is een in Californië gevestigde non-profit organisatie die werkt om plastic vervuiling te verminderen en de stroom plastic voor eenmalig gebruik te stoppen via wereldwijde partnerschappen met individuen, organisaties en instellingen.

https://www.plasticpollutioncoalition.org/