De Rotaryclubs in Huizen zijn het nieuwe jaar fris begonnen met de School Challenge, de eerste concrete actie voor End Plastic Soup Now. De School Challenge wil het voor alle basisscholen in Huizen mogelijk maken om afvalscheiding te doen. Nu is het wettelijk niet toegestaan om afval gescheiden door de GAD te laten ophalen. Die mogen alleen particulier afval gescheiden inzamelen. De particuliere afvalinzamelaars zijn voor de scholen te duur.

Twee jaar gelden is de Gemeente Huizen al een pilot gestart op de Dr. Maria Montessorischool, de Flevoschool en de SG Huizermaat. Maar deze pilot loopt ten einde en continuïteit is belangrijk! De Tweemaster zorgt nu zelf al voor afvalscheiding. Alle basisscholen in Huizen waren meteen enthousiast over dit plan en in samenwerking met de gemeente Huizen, Regio Gooi en Vechtstreek en de GAD gaan de Rotaryclubs de afvalscheiding mogelijk maken. Uiteraard hoort daar ook een goed stuk bewustwording voor de kinderen bij. In samenwerking met de Plastic Soup Foundation worden lespakketten beschikbaar gesteld. We streven ernaar om dit voor de zomervakantie gerealiseerd te hebben.

In de tweede helft van 2019 en in 2020 proberen alle Rotaryclubs van ’t Gooi de afvalscheiding uit te breiden naar alle scholen in ’t Gooi en ook naar sportverenigingen en maatschappelijke instellingen zoals buurthuizen. Via de MRA, de Metropool Regio Amsterdam wordt vervolgens gekeken of we gezamenlijk aan het ministerie kunnen vragen om de wet op dit gebied aan te passen zodat scholen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen deelnemen aan de particuliere afvalscheiding.

De Nieuwjaarsduik was een groot succes met 400 deelnemers, veel toeschouwers, de burgemeester en twee wethouders die meedoken, maar ook door de vrijwilligers van Huizen Schoon en van de Rotaryclubs in Huizen.

Ook heeft de Nieuwjaarsduik twee belangrijke resultaten opgeleverd:

• Bewustwording voor iedereen met een feestelijk tintje, ook dankzij de tassen voor alle deelnemers met het EndPlasticSoupNow logo

• 25% van de opbrengst van de snert, chocomelk, koffie, thee is bestemd voor de actie.