Rotaryclub Amsterdam is lid van een Europees netwerk van Rotary Clubs. Sinds 1975 reikt dat netwerk jaarlijks de LEONARDO DA VINCI prijs uit. We zijn met 11 clubs uit 11 Europese landen: RC Florence, Tours, Athene, Wenen, Madrid, Brussel, Würzburg, Londen, Amsterdam, Dublin en Kopenhagen.

De LdV-prijs is bedoeld voor jonge veelbelovende talenten op één van de vele terreinen
waar LdV actief was: wetenschap, techniek, architectuur, kunsten. Bij toerbeurt organiseren de clubs de jaarlijkse prijsuitreiking. RC Amsterdam is dit jaar gastclub van het LdV-gebeuren: van 1 tot 3 juni 2018 ontvangen wij de leden van onze zusterclubs in Amsterdam. Aan ons is ook de taak om te bepalen wie de 44ste LdV prijs gaat ontvangen.

Voor 2018 gaat de Leonardo da Vinciprijs naar Boyan Slat van The Ocean Cleanup. Boyan Slat, die middelbare scholier die zwemmend in de Middellandse Zee zoveel plastic om zich heen zag: hij ging onderzoeken waarom het ónmogelijk zou zijn om die zooi op te ruimen. Dat idee heeft hem nooit meer losgelaten. Waar gerenommeerde bergingsbedrijven afhaakten, ging hij slim ontwerpen, hij zamelde geld in en haalde deskundigheid in huis. Nu is hij 23 jaar oud, CEO van The Ocean Cleanup, met ca. 75 ingenieurs en technici om zich heen in Delft èn in San Francisco. Deze zomer gaat het schoonmaken van de Pacific Ocean beginnen. Boyan heeft een drijvend systeem ontworpen met grijparmen, waar het plastic in wordt opgevangen om vervolgens naar land te worden getransporteerd en daar te worden recycled. Als alles volgens plan verloopt gaat het systeem uiteindelijk kostendekkend werken.

De plastic soep is echt een mondiaal probleem. Dat vraagt om een internationale aanpak. Als lokale Rotaryclubs zijn wij in staat een belangrijke impuls te geven, vooral aan bewustwording. Daardoor zullen mensen meer bereid zijn zorgvuldig met plastic om te gaan. Maar als het om preventie en schoonmaken gaat zijn er ingrijpende maatregelen nodig op nationaal en internationaal niveau. En daar komt ons internationale Rotary netwerk in de picture. Rotary Club Amsterdam heeft het initiatief genomen om het probleem van de plastic soep te agenderen bij Rotary International. Het zou toch fantastisch zijn als wereldwijd Rotary Clubs gaan samenwerken in een campagne tegen de plastic soep! Rotary International kan het forum zijn. Zij hebben de ervaring om in samenwerking met andere internationale organisaties een campagne op te zetten. Denk aan de campagne ‘Polio de Wereld uit’. Rotary International heeft polio op een haar na de wereld uitgekregen, waarom niet ook de plastic soep?

Zie meer op http://www.premioleonardo.eu/